Доставка на оловни стартерни акумулаторни батерии 12V/165 Ah за дизелови локомотиви серии 06, 07, 55, 51, 52, електрически локомотиви серия 40 и оловни тягови акумулаторни батерии 12V/100 Ah за електрически локомотиви серия 46 от локомотивния парк на „БДЖ – Товарни превози”ЕООД за 2015 година”. Откритата по вид процедура по ЗОП е открита с Решение № 9/30.09.2015г. на Управителя на „БДЖ–Товарни превози” ЕООД и е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП с уникален номер 01558-2015-0006, на дата 30.09.2015г.

 

Решение № 9/30.09.2015г. за откриване на процедурата

Обявление за обществената поръчка

 

1. Технически изисквания за доставка на оловни стартерни акумулаторни батерии 12V/165Ah.

 

2. Технически изисквания за доставка на оловни тягови акумулаторни батерии 12V/100Ah.

 

3. Техническа спецификация за доставка на оловни стартерни акумулаторни батерии 12V/165Ah и оловни тягови акумулаторни батерии 12V/100Ah.

 

4. Минимални изисквания към участниците за доказване на техническите възможности за изпълнение на пръчката.

 

Документация за участие

02.11.2015 г.

Протокол № 1 от работата на комисията

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

12.11.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията

Решение № 7/12.11.2015 г. за прекратяване

 

Debug: ??x??