Вътрешен конкурентен избор за третата година от сключено рамково споразумение с предмет:"Доставка на чугунени калодки за подвижен железопътен състав на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за тригодишен период"

 1. Покана № 02-05-20/05.02.2019, публикувано на 05.02.2019г.
 2. Приложения, публикувано на 05.02.2019г.
 3. Договор - проект, публикувано на 05.02.2019г.
 4. Протокол 1 / 20.02.2019г. от работата на комисията, публикувано на 12.03.2019г.
 5. Протокол 2 /20.03.2019г от работата на комисията, публикувано на 20.03.2019г.
 6. Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, публикувано на 20.03.2019г.
 7. Протокол 3/25.03.2019г от работата на комисията, публикувано на 8.04.2019г.
 8. Доклад от 29.03.2019г. за работата на комисията, публикувано на 8.04.2019г.
 9. Решение № 9/05.04.2019г. за определяне изпълнител на обществена поръчка, публикувано на 8.04.2019г.
 10. Договор № 01-04-25/08.05.2019, публикувано на 31.05.2019г..
 11. Обявление за възложена поръчка-комунални услуги, публикувано на 31.05.2019г.
 12. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - публикувано на 20.05.2020г.
Debug: ??x??