Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет:„Доставка на резервни части за лостова спирачна система, за едногодишен период”

Покана за провеждане на пазарна консултация

Приложения

Резултат от пазарна консултация

Debug: ??x??