Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на бои, лакове, грундове и разредители за ремонт на подвижен жп състав, собственост на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД”.

Покана за провеждане на пазарна консултация

Приложения

Резултат от проведена пазарна консултация

Debug: ??x??