Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, настройка и гаранционна поддръжка на компресорно оборудване за нуждите на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД”

Покана за провеждане на пазарни консултации

Приложения

Резултати от проведени пазарни консултации 

Debug: ??x??