Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на скрепителни елементи за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове и локомотивните депа в „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за едногодишен период, групирани в 22 обособени позиции”

Покана за провеждане на пазарна консултация

Приложения

Резултат от пазарна консултация

Debug: ??x??