Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електроди, плътни телове за заваряване в защитна газова среда и припои за нуждите на ремонтната дейност във вагоноремонтните цехове и локомотивните депа в „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за едногодишен период, групирани в 13 обособени позиции”

Покана за провеждане на пазарни консултации

Приложения

Резултат от проведени пазарни консултации

Debug: ??x??