Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горен централен лагер на талига БТ-6 за нуждите на вагоноремонтните цехове към „БДЖ-Товарни превози” ЕООД”

Покана за пазарна консултация

Приложения

Ценови предложения

 

Debug: ??x??