Провеждане на пазарни консултации във връзка с чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части за лостова спирачна система, за едногодишен период”

Покана за пазарна консултация

Приложения към пазарната консултация

Ценови предложения

 

Debug: ??x??