Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от ЗОП за обществена поръчка с предмет:„Доставка на сушени дъски бичени от иглолистна дървесина за ремонт на товарни вагони, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД”

Покана за провеждане на пазарна консултация

Приложения

Резултат от проведени пазарни консултации

Debug: ??x??