Провеждане на пазарна консултация за предоставяне на индикативни предложения, необходими за определяне на прогнозна стойност на обществената поръчка с предмет:„Среден (заводски) ремонт на до 168 броя товарни вагона, собственост на „БДЖ - Товарни превози”ЕООД през 2023 година” разделена на 6 обособени позиции”

Покана за провеждане на пазарна консултация

Приложения

Debug: ??x??