Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: "Доставка на резервни части за дизелов двигател 5Д49 за дизелелектрически локомотиви серия 07" по реда на Закона на обществените поръчки.

Покана за пазарна консултация

Приложения

Резултати от проведена пазарна консултация

Debug: ??x??