Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 224 броя необработени бандажи с размери Ø1255 х Ø1090 х 143 от валцувана нелегирана стомана и вътрешна маркировка за колоосите на електрически локомотиви серии 40 и 46”

Покана за провеждане на пазарна консултация

Приложения 

Резултати от проведена пазарна консултация

Debug: ??x??