Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: "Доставка на металогумени пакети и сайлентблокове за електрически локомотиви серии 43, 44, 45 и 46"

Покана за индикативна оферта

Техническа спецификация

Чертежи

Резултати от проведена пазарна консултация

 

Debug: ??x??