Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл.44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на масла и греси за електрически и дизелови локомотиви от локомотивния парк на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД” и „БДЖ - Пътнически превози ЕООД””

Покана за провеждане на пазарни консултации

Приложения

Индикативно ценово предложение

 

Debug: ??x??