Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на плъзгащи лагери за дизелови двигатели на локомотиви серии 55, 06 и 07”

Покана за провеждане на пазарна консултация

Технически изисквания

Резултати от проведена пазарна консултация

Debug: ??x??