Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на тягови трансформатори тип 2SL61/ 5063/ 47 за електрически локомотиви серии 43,44 и 45“ на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД

Покана за провеждане на пазарна консултация

Приложения

Резултати от проведена пазарна консултация

Debug: ??x??