Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на акумулаторни батерии за дизелови и електрически локомотиви"

Покана за провеждане на пазарна консултация

Приложения

Резултати от проведена пазарна консултация

Debug: ??x??