Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Извършване на капитален ремонт на електрически локомотиви 46022 и 46027, собственост на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД“

Покана за провеждане на пазарна консултация

Приложения

Debug: ??x??