Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка на система за експлоатационната и търговска дейност на ‘БДЖ-ТП’ ЕООД – e-BDZcargo”

 

Покана за пазарна консултация

 

Приложения

Debug: ??x??