Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Извършване на основен /подемен/ ремонт на четири броя дизелхидравлически локомотиви серия 55, собственост на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД

Покана за провеждане на пазарна консултация

Приложения

Debug: ??x??