Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет:„Ремонт по необходимост на покрив сграда „Цех за дизелови локомотиви“ – ЕП Плевен“

Покана за провеждане на пазарна консултация

Приложения

Резултати от пазарно проучване

 

Debug: ??x??