Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части и възли за първичното и вторично окачване на електрически локомотиви серии 40 и 46”

Покана за провеждане на пазарна консултация

Приложения

Debug: ??x??