Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на големи зъбни колела (ГЗК) за колоосните редуктори на електрически локомотиви серии 43, 44, 45 и 46, малки зъбни колела (МЗК)за дизелови локомотиви серия 07 и малки зъбни колела за колоосните редуктори на електрически локомотиви серии 43 и 45”

Покана за пазарна консултация

Приложения

Резултати от проведена пазарна консултация

Debug: ??x??