Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет„Доставка на уплътнения - уплътнителни пръстени за въздухоспирателен кран и съединителен ръкав, уплътнител за букса за талига БТ-6, маншети за спирачни цилиндри, уплътнения за разтоварваща система и люк на вагон-цистерни за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за едногодишен период” по реда на ЗОП

Покана за провеждане на пазарна консултация

Приложения

Резултати от проведена пазарна консултация

Debug: ??x??