Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от Закона за обществените поръчки с предмет "Oсъществяване на абонаментно сервизно обслужване и ремонт на повдигателни съоражения, използвани от "БДЖ-Товарни превози" ЕООД с лицензирани лица, получили удостоверение за това от председателя на ДАМТН за едногодишен период"

Покана за провеждане на пазарна консултация

Приложения

Резултати от проведена пазарна консултация

Debug: ??x??