Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от Закона за обществените поръчки с предмет "Годишен технически преглед на повдигателните съоражения, съораженията под налягане и уреди,работещи на природен газ, използвани от "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за едногодишен период, с лицензирани лица, получили лицензия за това от председателя на ДАМТН"

Покана за провеждане на пазарна консултация

Приложения

Резултати от проведена пазарна консултация

 

Debug: ??x??