Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на търкалящи лагери за всички серии локомотиви” по реда на Закона за обществените поръчки.

 

Покана за пазарна консултация

Приложения

Debug: ??x??