Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от ЗОП с предмет: "Доставка на уреди за контрол на електрическите параметри в оперативните и силовите електрически вериги на локомотиви от всички серии ТПС от парка на "БДЖ-ТП" ЕООД"

Покана за провеждане на пазарни консултации

Приложения

Debug: ??x??