Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от ЗОП с предмет: „Доставка на контактни елементи от електрооборудването на електрическите локомотиви” за локомотиви от локомотивния парк на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД”

Покана за провеждане на пазарна консултация

Приложения

Debug: ??x??