Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от Закона за обществените поръчки за“Доставка на резервни части за покривно оборудване / изолатори и токоприемници (токоснематели)/ за всички серии електрически локомотиви” по реда на Закона за обществените поръчки.

 

Покана за пазарна консултация

Технически изисквания и спецификация

Приложение към поканата - Чертежи

Приложение към поканата - Схеми

Предписания

Получени оферти към поканата

Debug: ??x??