Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с цел определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови колооси за 20 т/ос за подвижен железопътен състав /ПЖПС/, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД”

Покана за провеждане на пазарна консултация

Приложения

Резултати от пазарна консултация

 

Debug: ??x??