Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от Закона за обществените поръчки за Доставка на стъкла за всички серии локомотиви от локомотивния парк на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Покана за пазарна консултация

Техническа изисквания и спецификация

Приложения към поканата за уплътнения

Приложения към поканата за стъкла

Получени оферти към поканата

 

Debug: ??x??