Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от Закона за обществените поръчки за обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация (инженеринг) на модулен гориво-раздавателен пункт за „БДЖ – Товарни превози” ЕООД по реда на Закона за обществените поръчки.

Покана за провеждане на пазарна консултация

Приложение

Резултати от проведени пазарни консултации

Debug: ??x??