Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от Закона за обществените поръчки за обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на десет броя тягови трансформатори тип 2SL61/5063/47 за електрически локомотиви серии 43,44 и 45, за нуждите на „БДЖ –Товарни превози ”

Покана за провеждане на пазарна консултация

Приложения

Резултати от проведена пазарна консултация

Debug: ??x??