Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от Закона за обществените поръчки за „Доставка на резервни части от предавателния механизъм / карданна връзка / на електрически локомотиви серия 40, за нуждите на „БДЖ -Товарни превози” ЕООД за едногодишен период”

Покана за провеждане на пазарна консултация

Приложения

Резултати от проведена пазарна консултация

Debug: ??x??