Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от Закона за обществените поръчки за „Доставка на тягови акумулаторни батерии 12V/ 100 Ah за електрически локомотиви серия 46 и необслужваеми оловни стартерни акумулаторни батерии 12 V/ 165 Ah за електрически и дизелови локомотиви от локомотивния парк на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

                                    

Покана за провеждане на пазарна консултация

Приложения

Резултати от проведена пазарна консултация

 

Debug: ??x??