Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от Закона за обществените поръчки за„Доставка на резервни части за въздушни компресори за нуждите на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД” по реда на Закона на обществените поръчки.

 

Покана за пазарна консултация

Технически изисквания и спецификация

Приложения към поканата - Чертежи , Схеми

Резултати от проведена пазарна консултация

 

Debug: ??x??