Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Изработване и доставка на метални пломби за пломбиране на вагони и контейнери във вътрешно и международно съобщение”

Покана за провеждане на пазарна консултация

Приложение

Debug: ??x??