Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от Закона за обществените поръчки с цел определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: “Възстановяване на централен лагер на талига БТ-6, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД”

Покана за провеждане на пазарна консултация

Приложения

Debug: ??x??