Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от Закона за обществените поръчки с предмет:„Доставка на демпфериращи елементи /амортисьори и пружини / за локомотиви от локомотивния парк на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД”

Покана за провеждане на пазарна консултация

Приложения

Debug: ??x??