Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от Закона за обществените поръчки с предмет:„Абонаментно поддържане на 11 броя стругове (бандажни, каруселни, подколесен фрезови) във вагоноремонтните цехове и локомотивните депа на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, за едногодишен период”

Покана за провеждане на пазарна консултация

Приложения

Резултати от проведена пазарна консултация

Debug: ??x??