Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на кондензатори и полупроводникови елементи / диоди, тиристори и модули (диоден и тиристорен ) /” за нуждите на Локомотивните депа при „БДЖ- Товарни превози" ЕООД за период от една година.

Покана за провеждане на пазарна консултация

Приложения

Debug: ??x??