Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на резервни части за покривно оборудване / изолатори и токоприемници (пантографи)/ за всички серии електрически локомотиви” от локомотивния парк на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД

Покана за провеждане на пазарна консултация

Приложения

Debug: ??x??