Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от Закона за обществените поръчки за„Доставка на амортисьори /демпфериращи елементи / за локомотиви от локомотивния парк на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД" по реда на Закона на обществените поръчки.

 

Покана за пазарна консултация

Приложиния - Технически изисквания, Спецификация, Снимки и Чертежи

Получени оферти към поканата

Debug: ??x??