Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от Закона за обществените поръчки за„Доставка на резервни части за от предавателния механизъм /карданна връзка / на електрически локомотиви серия 40" по реда на Закона на обществените поръчки.

Покана за пазарна консултация

Приложения - Технически изисквания, спецификация и чертежи

Получени оферти - не са подавани индикативни оферти

Прогнозната стойност е определена експертно.

Debug: ??x??