Предоставяне под наем на 5 (пет) броя електрически локомотиви с минимална мощност 5100 kW на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД“ за 6 месечен срок с възможност за увеличаване на срока с още 6 месеца

Покана за пазарна консултация

Приложения

Debug: ??x??