Пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка "Осигуряване/доставка на интернет за нуждите на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД за период от 2 години"

 

Покана

 

Приложения

Debug: ??x??