Определяне на прогнозна стойност на контролни и защитни уреди и прибори за контрол на електрическите параметри в оперативните и силовите ел.вериги, както и пневматични и термични параметри на агрегати и системи във всички серии локомотиви от парка на „БДЖ- Товарни превози" ЕООД

 

Покана за пазарна консултация

Приложения

Резултати от проведена пазарна консултация

Debug: ??x??