Провеждане на пазарна консултация във връзка с чл. 44, ал.1 от Закона за обществените поръчки за „Доставка на сушени дъски бичени от иглолистна дървесина за ремонт на товарни вагони, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД”.

Покана за пазарна консултация

Приложения

Резултати от проведена пазарна консултация

Debug: ??x??